เจ้าหน้าที่ขาย (อะไหล่รถยนต์) ประจำสำนักงานวิภาวดี50

ความรับผิดชอบ
1. ขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า
2. ส่งเสริมให้ร้านค้ารู้จักสินค้าของบริษัทฯ
3. กระตุ้นความสนใจและสร้างความพอใจให้ลูกค้า
4. ติดตาม ตรวจสอบ หาข้อมูล และแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
5. จัดเก็บข้อมูลสินค้าคู่แข่ง และรายงานผล ตามสภาพแวดล้อมในตลาด
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
2. เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
3. มีประสบการณ์งานขาย 2 ปีขึ้นไป
4. มีความรับผิดชอบ, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, บุคลิกภาพคล่องแคล่ว
5. สามารถใช้โปรแกรม MS. Office เช่น word, Excel หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
6. สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ (จันทร์ – เสาร์)
7. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) 086-359-1791
Tel : 029411222 ต่อ 401
Email : recruit@gpautoparts.co.th