GP ACDelco Chev

จี.พี.อะไหล่ ร่วมลงนามสัญญาผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอซีเดลโก้ และตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้เชฟโรเลต ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 ธันวามคม 2563 บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด ผู้ค้าส่งอะไหล่แท้รถยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามสัญญาผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอซีเดลโก้ และตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้เชฟโรเลต ประจำปี 2564 โดยมีนายกวีศิลป์ ศิริมณีธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมในงานประชุมและพิธีลงนามในสัญญาดังกล่าว

slide-ele2

SGS AWARDS ISO 9001:2015 QMS TO G.P. AUTO PARTS CO., LTD.

Certification Ceremony – Ms. Pavinee Sittikornkul position Operations Manager (2nd from left) of SGS (Thailand) Ltd., is the world’s leading inspection, verification, testing and certification company. With more than 97,000 employees, SGS operates a network of over 2,600 office and laboratories around the world. SGS is recognized and the global benchmark for quality and integrity, recently presented certification of ISO 9001:2015 Quality Management System to Mr. Kaveesil Sirimaneetham position Managing Director (3rd person from left) of G.P. Auto Parts Co., Ltd. In picture from left to right

Ms. Alisa Chuathep Position Sales Section Manager, SGS (Thailand) Ltd.
Ms. Pavinee Sittikornkul Position Operations Manager, SGS (Thailand) Ltd.
Mr. Kaveesil Sirimaneetham Position Managing Director, G.P. Auto Parts Co., Ltd.
Ms. Varunee Paramaputi Position Deputy Managing Director, G.P. Auto Parts Co., Ltd.
ที่มา : https://www.sgs.co.th/en/news/2019/08/gp-auto-22-aug-19
12

Bangkok Post “G.P.Auto Parts” Wins the SME National Award and Reinforces the Business with ISO 9001 Standard

Bangkok, 27 August 2019 – G.P.Auto Parts Co.,Ltd., leading wholesaler of genuine auto parts in Thailand, improved the organization management to meet the international standard. Receiving ISO 9001:2015 certification and adopting the criteria of National Quality Award, the company won the SME National Award 2019.
Mr. Kaveesil Sirimaneetham, Managing Director of G.P.Auto Parts Co.,Ltd. said, “For over 38 years, the company has gained trust from thousands of customers across Thailand such as auto parts shops, garages, auto service centers, car insurance companies, fleet groups, and car owners. We never stop improving our organization to become the leader that provides a complete range of auto parts and enjoys sustainable growth. To serve and satisfy the customer needs, we strive to meet the requirements of customers and company and foster the corporate value among all levels of employees while continuously enhancing the quality of our management. Our success is proved by the increasing growth of sales volume at 20% on average in the past seven years and the growth rate of 38% in 2018.
“The business landscape has changed rapidly, even for traditional businesses like auto parts. Adapting to change is not an option but it is inevitable. We decided to apply the ISO system to standardize the operations, enhance the quality of every process, and ensure the traceability of every step. We specifically chose SGS as the certification body because of its expertise in the auto parts business and reputation in strict inspection,” added Mr. Kaveesil.
“In addition to the customer-oriented quality management system, G.P.Auto Parts adopts as a guideline the criteria of the National Quality Award, which is widely accepted as the world’s best business management model. The criteria include: 1. leadership, 2. strategy, 3. customers, 4. measurement, analysis and knowledge management, 5. workforce, 6. operations, and 7. results. That is why G.P.Auto Parts is the first auto parts wholesaler that won the SME National Award,” continued Mr. Kaveesil.
The SME National Awards has been consecutively organized for 11 years by the Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP), in cooperation with the National Productivity Institute. It applies Thailand Quality Award (TQA) criteria as a guideline to find the SME role models that effectively conduct business under high standard of transparency and good governance. This year, the award ceremony was presided over by Mr. Suriya Juangroongruangkit, Minister of Industry.
Auto parts sector shrivels
Fire guts auto parts warehouse
Ford auto part strategy: Made in Thailand
“We still see the potential of auto parts business in Thailand. Therefore, our business plan for the next three years will focus on product portfolio diversification, in parallel with increase in distribution channels and full-fledged digital transformation, to improve customer experience and support the customers’ business so that we can grow together,” concluded Mr. Kaveesil.
ที่มา : https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/1738343/-g-p-auto-parts-wins-the-sme-national-award-and-reinforces-the-business-with-iso-9001-standard
11

“จี.พี.อะไหล่” คว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติ เสริมแกร่งธุรกิจด้วยระบบมาตรฐาน ISO 9001

บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด ผู้ค้าส่งอะไหล่แท้รถยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ยกระดับการบริหารองค์กรสู่มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 พร้อมนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร จนได้รับรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติประจำปี 2562
นายกวีศิลป์ ศิริมณีธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด กล่าวว่า “กว่า 38 ปี ที่บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าร้านอะไหล่ อู่และศูนย์บริการรถยนต์ บริษัทประกัน กลุ่มฟลีท รวมถึงเจ้าของรถยนต์ทั่วไป หลายพันรายทั่วประเทศ เราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาปรับปรุงองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ชั้นนำครบวงจรที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นทำให้ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกำหนดต่างๆที่องค์กรประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่านการปลูกฝังค่านิยมร่วมในองค์กรของพนักงานทุกระดับ จนทำให้ยอดขายเติบโตต่อเนื่องที่อัตราเฉลี่ยมากกว่า 20% ใน 7 ปีล่าสุด และมีอัตราเติบโต 38% ในปี 2561” “ภูมิทัศน์ทางธุรกิจเปลี่ยนเร็วมากไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจแบบดั้งเดิมอย่างธุรกิจอะไหล่รถยนต์ การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางที่เลี่ยงไม่ได้ เราตัดสินใจนำระบบ ISO เข้ามาเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานให้เป็นระบบ มีคุณภาพในทุกกระบวนการ ตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกขั้นตอน โดยเราเจาะจงเลือก SGS เป็น Certification Body เพราะมีความชำนาญในธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ และขึ้นชื่อเรื่องมาตรฐานการตรวจที่เข้มข้น” นายกวีศิลป์ กล่าวเสริม
นายกวีศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากระบบการบริหารงานคุณภาพ ที่มุ่งเน้นด้านลูกค้าเป็นหลักแล้ว จี.พี.อะไหล่ ยังต่อยอดด้วยการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ที่องค์กรชั้นนำต่างให้การยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโมเดลการบริหารธุรกิจที่ดีที่สุดของโลก ซึ่งมีเกณฑ์อยู่ 7 หมวด ได้แก่ 1.บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร 2. การวางแผนการดำเนินธุรกิจ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 4. การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล 6. การจัดการกระบวนการ และ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ มาเป็นแนวทางหลักขององค์กรและผลักดันทำให้เราสามารถคว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติมาครองได้ โดย จี.พี.อะไหล่ ถือเป็นธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอะไหล่รถยนต์รายแรกที่ได้รางวัลนี้”
การประกวดรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติ หรือ SME National Awards จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้ เพื่อสรรหาเอสเอ็มอีต้นแบบที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล
“เรามองว่าธุรกิจจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ในประเทศยังมีศักยภาพ โดยแผนธุรกิจในช่วง 3 ปีต่อจากนี้ จะโฟกัสที่การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ควบคู่ไปกับการขยายช่องทางจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มตัว เพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และช่วยหนุนธุรกิจลูกค้าให้เติบโตไปพร้อมกับเรา” นายกวีศิลป์ กล่าวสรุป
ที่มา : https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_2836283
https://www.matichon.co.th/publicize/news_1642356
https://mgronline.com/business/detail/9620000084094
https://www.dailynews.co.th/article/728157
tmb_re

ผู้บริหาร ทีเอ็มบี ร่วมแสดงความยินดีกับ จี.พี.อะไหล่ ในงานรับรางวัล SMEs Excellence Awards 2018

เพราะเราเชื่อว่า เอสเอ็มอีเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย…. ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จึงให้การสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อให้พัฒนา เติบโต ก้าวไกลอย่างยั่งยืน เป็นคู่คิดคู่ลงทุน ครบทุกมิติแบบ 360º โดยล่าสุดลูกค้าเอสเอ็มอีของทีเอ็มบี ได้แก่ บริษัท ดิ ออริจินัล ฟาร์ม จำกัด และบริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด ได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 ระดับแพลทินัม ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงผลสำเร็จของ ทีเอ็มบี ในการดูแลลูกค้าเอสเอ็มอีแบบ Total Solution
จักรพันธ์ จารุธีรศานต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ทีเอ็มบี กล่าวว่า “ทีเอ็มบี ให้ความสำคัญกับลูกค้าเอสเอ็มอี เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนเอสเอ็มอี ในทุกๆ ด้าน ที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นพัฒนาเครื่องมือธุรกรรมที่ไม่เพียงแต่ช่วย “ลดต้นทุน” แต่ยังเพิ่ม ความ“คล่องตัว” ให้กับ SME เรามี TMB BIZ TOUCH ซึ่งนับได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้น เพื่อลูกค้าเอสเอ็มอีโดยเฉพาะเป็นเจ้าแรก มีฟีเจอร์ต่างๆ ครบครัน และเป็นธนาคารแรกๆ ที่ให้ลูกค้านิติบุคคลได้โอนฟรีแบบเรียลไทม์ผ่านมือถือ อีกทั้งยังมีรีวอร์ดโปรแกรม TMB BIZ WOW ที่เปลี่ยนทุกธุรกรรมการเงินของลูกค้า ให้เป็นคะแนนสะสม เพื่อใช้แลกสิทธิประโยชน์เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ สำหรับในปีหน้าเราจะทยอยเปิดตัวเครื่องมือใหม่ๆ โดยเน้นไปที่การให้ ‘ข้อมูล’ และ ‘บริการเสริม’ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งขององค์กร ลูกค้าที่เดินบัญชีกับเราจะสัมผัสถึงประสบการณ์ที่พิเศษกว่า”
ฉันทชื่น ขาวมะลิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี กล่าวเสริมว่า “ลูกค้าเอสเอ็มอีเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ทีเอ็มบี จึงให้การดูแลลูกค้าแบบ Total Solutionเพื่อให้ลูกค้า “ได้มากกว่า” (Get MORE with TMB) โดยเราจะเป็นมากกว่าธนาคารที่ให้ แหล่งเงินทุน โดยพร้อมที่จะเป็นคู่คิดที่มุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพด้านการบริหารกระแสเงินสด ต้นทุน และประสิทธิภาพการทำธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงช่วยวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น เพื่อช่วยผลักดันให้ธุรกิจเอสเอ็มอีเติบโตอย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นจุดเด่นของเรา นอกจากนี้ เรายังมีการเสริมองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับลูกค้า อย่างเช่นโครงการ Lean Supply Chain by TMB เพื่อให้ลูกค้าที่เข้าอบรมได้นำความรู้ไปปฏิบัติจนเกิดผลต่อยอดกับธุรกิจของลูกค้าได้”
กุลวัชร ภูริชยวโรดม ซีอีโอ บริษัท ดิ ออริจินัล ฟาร์ม จำกัด เอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 ประเภทธุรกิจการบริการ ระดับแพลทินัม กล่าวว่า “ได้นำหลักการของ Lean & Six Sigma จากที่ได้เข้าร่วมโครงการ Lean Supply Chain by TMB มาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและ ลดความสูญเสียในการบริหารจัดการขององค์กรอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นเป้าหมายสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ ทีเอ็มบี มีความตั้งใจอย่างมากที่อยากจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเอสเอ็มอีของไทยให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงและยั่งยืน ผมเชื่อว่า จากการตั้งใจในการทำงาน การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและการทำงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงทำให้ เราสามารถคว้ารางวัลนี้มาได้สำเร็จ สิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ของการเริ่มต้นทำธุรกิจของเอสเอ็มอี คือ ต้องมี Passion รักในสินค้า รักในบริการของเรา และเครื่องมือที่จะสร้างให้องค์กรเติบโตได้ จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี ซึ่งจะทำให้คนในองค์กรเดินไปถึงเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจกันไปสู่ความสำเร็จขององค์กรในที่สุด”
กวีศิลป์ ศิริมณีธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด เอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2018 ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ระดับแพลทินัม ร่วมแบ่งปันว่า “รางวัลนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงานเป็นอย่างมาก สำหรับเรา ทีเอ็มบี เป็นมากกว่าแค่สถาบันการเงิน เป็นเหมือนคู่คิด ที่ปรึกษาผ่านโครงการอย่าง Lean Supply Chain ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์ความรู้ที่ได้สามารถนำมาต่อยอดในการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หัวใจความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอี คือ การปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยความคล่องตัวและพยายามเอาเทคโนโลยี เข้ามาใช้ โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ปลูกฝังค่านิยมร่วมในองค์กร และที่สำคัญธุรกิจเอสเอ็มอี ควรจะมีพาร์ทเนอร์ หรือที่ปรึกษาที่ดีมาช่วยเสริมในจุดที่เรายังขาดไป”
ที่มา : https://www.prachachat.net/breaking-news/news-264820