LINE_ALBUM_ข้ามทางม้าลาย_220126

หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย ไม่ใช่เป็นเพียงน้ำใจ แต่เป็นกฎจราจร!!

หยุดรถ❗️ ให้คนข้ามทางม้าลาย ไม่ใช่เป็นเพียงน้ำใจ แต่เป็นกฎจราจร 🚦
.
เปิดข้อกฎหมายและบทลงโทษว่าด้วยเรื่องการขับรถ-คนเดิน บนทางม้าลาย พบไม่หยุดให้คนข้ามปรับเพียง 1,000 บาท ขณะที่คนไม่ข้ามทางม้าลายปรับไม่เกิน 200 บาท
.
เปิดกฎหมายเกี่ยวกับ #ทางม้าลาย ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งพบว่ามีทั้งข้อบังคับสำหรับคนขับรถและคนเดินถนน
.
⛔️มาตรา 22
ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง และต้องให้สิทธิแก่คนเดินเท้าในทางข้ามหรือรถที่มาทางขวาก่อน
.
⛔️มาตรา 57
ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถในทางข้าม หรือในระยะ 3 เมตรจากทางข้าม
.
⛔️มาตรา 70
ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก ทางข้ามเส้นให้รถหยุด หรือวงเวียน ต้องลดความเร็วของรถ
.
⛔️มาตรา 104
ภายในระยะไม่เกิน 100 เมตร นับจากทางข้ามห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้าม
.
⛔️มาตรา 105
คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้ามที่มีไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดินทาง ให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า ดังนี้
🔸เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดง ไม่ว่าจะมีรูปหรือข้อความเป็นการห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินหน้าหยุดรออยู่บนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย เว้นแต่ทางใดที่ไม่มีทางเท้า ให้หยุดรอบนไหล่ทางหรือขอบทาง
🔸เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียว ไม่ว่าจะมีรูปหรือข้อความเป็นการอนุญาตให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้
🔸เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวกะพริบทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าที่ยังมิได้ข้ามทางเดินรถหยุดรอบนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้ากำลังข้ามทางเดินรถให้ข้ามทางเดินรถโดยเร็ว
.
⛔️มาตรา 106
คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้ามหรือทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรควบคุมการใช้ทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
🔸เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดงให้รถหยุดทางด้านใดของทางให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถตามที่รถหยุดนั้น และต้องข้ามทางเดินรถภายในทางข้าม
🔸เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้รถผ่านทางด้านใดของทางห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถด้านนั้น
🔸เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอำพันหรือไฟสีเขียวกะพริบทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าที่ยังมิได้ข้ามทางเดินรถหยุดรอบนทางเท้า แบ่งทางเดินรถ หรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้ากำลังข้ามทางเดินรถอยู่ในทางข้ามให้ข้ามทางเดินรถโดยเร็ว
.
บทลงโทษไม่หยุดให้คนข้ามปรับ 1,000 บาท
ส่วนบทลงโทษนั้น ปรากฏในมาตรา 147 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 104, 105 และ 106 มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท ขณะที่มาตรา 148 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 57 70 มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และมาตรา 152 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
.
🔺หรือสรุปได้ว่า กรณีไม่ข้ามถนนบนบริเวณที่มีทางข้ามในระยะ 100 เมตร ปรับไม่เกิน 200 บาท กรณีไม่หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางข้าม ปรับไม่เกิน 1,000 บาท นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังให้ข้อมูลด้วยว่า กรณีขับรถชนผู้ที่ข้ามถนนบริเวณทางข้ามได้รับบาดเจ็บ บทลงโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี และกรณีขับรถชนผู้ที่ข้ามถนนบริเวณทางข้ามเสียชีวิต จำคุกไม่เกิน 10 ปี
.
จี.พี.อะไหล่ ขอสนับสนุนให้ทุกคนเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้ร่วมทางนะครับ 🙏
.
.
ที่มา : พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

LINE_ALBUM_น้ำมันเกียร์ลงเวป GP_220120_6

น้ำมันเกียร์ มีกี่ประเภท ควรเลือกใช้แบบไหน ?

น้ำมันเกียร์ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกียร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากจะช่วยเรื่องการทำงานของระบบเกียร์แล้ว ช่วยถนอมดูแลเกียร์รถยนต์ของคุณให้ใช้งานได้ดีไม่พังไว

โดยทั่วไปแล้วควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก ๆ 30,000-40,000 กิโลเมตร แต่ถ้าเป็นรถที่ต้องมีการเปลี่ยนการเข้าเกียร์บ่อย ๆ เช่น รถที่ขับในกรุงเทพฯ ควรเปลี่ยนที่ระยะทาง 10,000-20,000 กิโลเมตร หรือประมาณปีละครั้ง ซึ่งถือเป็นระยะเหมาะสมที่สุด

เมื่อรู้แล้วว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ คุณจำเป็นที่จะต้องเลือกน้ำมันเกียร์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน โดยต้องรู้ก่อนว่ารถคุณเป็นรถประเภทอะไร เกียร์ธรรมดา หรือ เกียร์ออโต้ ถ้ารู้ชนิดเกียร์แล้วก็ไม่ยากที่จะเลือกน้ำมันเกียร์เลยครับ

🔸น้ำมันเกียร์ธรรมดา: มีความหนืดสูงกว่า รองรับการทำงานของรถเกียร์ธรรมดาที่เป็นระบบคลัทช์และการสับเกียร์ซึ่งทำให้เกิดแรงเสียดสีค่อนข้างมาก จึงต้องใช้น้ำมันเกียร์ที่มีความหนืดสูง เพื่อให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและป้องกันการสึกหรอได้ดีเยี่ยม โดยส่วนใหญ่จะมีค่าความหนืดอยู่ที่ 75W-85 ขึ้นไป

🔹น้ำมันเกียร์ออโต้: มีความหนืดต่ำกว่า รองรับการทำงานของเกียร์ออโต้ที่เป็นระบบฟันเฟือง มีชิ้นส่วนเล็กๆ มากมายและมีการเคลื่อนไหวมากกว่าเกียร์ธรรมดา จึงต้องใช้น้ำมันเกียร์ที่มีความหนืดต่ำ มีการไหลลื่นที่อิสระให้สามารถแทรกซึมเข้าไปในชิ้นส่วนต่างๆ ได้ทั่วถึง พร้อมส่งถ่ายกำลังจากปั๊มไปยังกังหันในทอร์คคอนเวอร์เตอร์ได้ดี

เลือกน้ำมันเครื่องที่ใช่ได้แล้วไปสั่งซื้อกันได้เลยที่ 👇

💙ACDelco Shop By G.P.Auto Parts

INBOX : https://m.me/GPAutopartsShop

LAZADA : https://www.lazada.co.th/shop/gp-autoparts

SHOPEE :  https://shopee.co.th/gp_auto?categoryId=14449…

 

ACDelco Supreme Plus Gear Oil 75W-90  19375332

น้ำมันเกียร์ยานยนต์และเฟืองท้าย สังเคราะห์ 100% ด้วยกระบวนการผลิตพิเศษ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์คุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพช่วยรับแรงกดสูง Extreme Pressureให้การปกป้องเฟืองเกียร์เต็มประสิทธิภาพสูงสุดแม้ในสภาวะการทำงานที่หนักหน่วง

คุณสมบัติ

ㆍ ให้การป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ㆍปกป้องเกียร์และแบริ่งที่ดีเยี่ยม

ㆍต้านทานการสึกหรอที่มีสาเหตุมาจากการเกิดฟองอากาศในน้ำมัน

ㆍปกป้องชุดเกียร์จากการกัดกร่อน การเกิดสนิม ได้เป็นอย่างดี

การใช้งาน

ㆍเหมาะสำหรับหล่อลื่นระบบเกียร์ธรรมดา

ㆍเฟืองท้ายและระบบเกียร์อื่นๆ ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก
ㆍเพลาสำหรับรถบรรทุก, เครื่องจักรกลหนัก รถแทรกเตอร์ และเครื่องยนต์เรือ
มาตรฐาน : API GL-5

Lazada : https://www.lazada.co.th/products/i252314372.html?spm=a1zawg.24863640.table_online_product.41.65b44edf9URz6L
Shopee : https://shopee.co.th/product/235348792/6428925786/

 

ACDelco Select Gear Oil SAE 80W -90   19375185
น้ำมันเกียร์ยานยนต์และเฟืองท้าย มีส่วนผสมของสารเพิ่มคุณภาพสูง รวมถึงสารรับแรงกด Extreme Pressure เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรับแรงกดกระแทก และแรงบิดได้สูง

คุณสมบัติ

ㆍทนทานต่อความร้อน และป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน ทำให้น้ำมันมีความคงตัวสูงและอายุการใช้งานยาวนาน

ㆍสารรับแรงกดที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดการสึกหรอของชุดเกียร์

ㆍปกป้องชุดเกียร์จากการกัดกร่อน การเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี

ㆍสารป้องกันการเกิดฟอง ช่วยให้น้ำมันคายฟองได้อย่างรวดเร็ว ให้ฟิล์มปกป้องเต็มประสิทธิภาพ

การใช้งาน

ㆍเหมาะสำหรับยานพาหนะทั่วไป ที่กำหนดให้ใช้มาตรฐาน API GL-5 และ GL-4

ㆍเหมาะสำหรับชุดเฟืองท้ายแบบไฮปอยด์ แบบสไปรัล และกระปุกพวงมาลัย

มาตรฐาน : API GL-5 และ GL-4

Lazada : https://www.lazada.co.th/products/i901724412.html?spm=a1zawg.24863640.table_online_product.45.65b44edf9URz6L
Shopee : https://shopee.co.th/product/235348792/7728925633/

 

ACDelco Select Gear Oil 85W-140    19374722,19348535

น้ำมันเกียร์ยานยนต์และเฟืองท้ายประสิทธิภาพสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่น พื้นฐานคุณภาพดีผสมสารเพิ่มคุณภาพที่ให้การป้องกันผิวเฟืองเกียร์

พร้อมสารรับแรงกด Extreme Pressure ที่ให้การปกป้องเฟืองเกียร์เต็มประสิทธิภาพสูงสุดแม้ในสภาวะการทำงานที่หนักหน่วง

คุณสมบัติ
ㆍทนทานต่อความร้อน และป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน ทำให้น้ำมันมีความคงตัวสูงและอายุการใช้งานยาวนาน

ㆍสารรับแรงกดที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดการสึกหรอของชุดเกียร์

ㆍปกป้องชุดเกียร์จากการกัดกร่อน การเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี

ㆍสารป้องกันการเกิดฟอง ช่วยให้น้ำมันคายฟองได้อย่างรวดเร็ว ให้ฟิล์มปกป้องเต็มประสิทธิภาพ

การใช้งาน

ㆍเหมาะสำหรับชุดเฟืองท้ายแบบไฮปอยด์ แบบสไปรัล และกระปุกพวงมาลัย
มาตรฐาน : API GL-5 และ GL-4

Lazada : https://www.lazada.co.th/products/i562022.html?spm=a1zawg.24863640.table_online_product.49.65b44edf9URz6L
https://www.lazada.co.th/products/i113203518.html?spm=a1zawg.24863640.table_online_product.53.65b44edf9URz6L
Shopee : https://shopee.co.th/product/235348792/7728925639/
https://shopee.co.th/product/235348792/7728925648/

 

ACDelco CVT Fluid 19374313

น้ำมันเกียร์สังเคราะห์แท้ 100% สำหรับเกียร์ระบบ CVT โดยเฉพาะ ให้แรงบิดสูง ตอบสนองอัตราเร่งได้ทันใจในทุกสภาวะการขับขี่พร้อมประสิทธิภาพในการปกป้องและลดการสั่นในระบบเกียร์ที่ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ㆍช่วยปรับแรงเสียดทานในชุดเกียร์อัตโนมัติ CVT ให้เหมาะสมกับภาระของรถยนต์จึงทำให้เกียร์สามารถแปรผันอัตราทดได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น

ㆍให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวลไม่มีสะดุด

ㆍลดการสะสมของคราบเขม่า ป้องกันการสึกหรอ ยืดอายุการใช้งานเกียร์ให้นานขึ้น

การใช้งาน

ㆍเหมาะสำหรับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT (Continuously Variable Transmissions)

ㆍสามารถใช้ได้กับรถหลายรุ่นที่ไช้ระบบเกียร์ CVT

มาตรฐาน : Daihatsu AMMIX CVT, CVTF-DC, CVTF-DFE, Dodge/Jeep NS-2, CVTF+4, Ford CVT23, CVT30/Motorcraft XT-7-QCFT, MERCON C, GM CVTF-Green2, DEX-CVT,

Honda/Acura HMMF, HCF-2, Hyundai/Kia SP-CVTF 3320, Mercedes Benz 236.20, Mini Cooper EZL 799, EZL799A, Mitsubishi CVTF-J1, CVTF-J4, Nissan NS-1, NS-2, NS-2V, NS.

3, Subaru Lineartronic CVTF (PIN K0425Y0710), Lineartronic, CVTF II (P/N SOA748V0200), CV-30, High Torque CVTF, e-CVTF, Suzuki TC, NS-2, CVTF3320, CVT Green2, CVT

Green3, Toyota TC, FE, Volkswagen/Audi TL 52180, G 052 180 A2, G 052 516 A2

 

Lazada : https://www.lazada.co.th/products/i901712177.html?spm=a1zawg.24863640.table_online_product.57.65b44edf9URz6L

Shopee : https://shopee.co.th/product/235348792/7728925634/

 

ACDelco DEXRONTM -VI ATF 19374780,19374779
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติอเนกประสงค์คุณภาพสูงผลิตจากน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์บริสุทธิ์สูง ทนความร้อนจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดีเยี่ยม

มีความหนืดต่ำ ลดแรงเสี่ยดทาน จึงช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

คุณสมบัติ

ㆍมีความหนืดต่ำ จึงทำให้เกียร์ทำงานราบรื่น ไม่สะดุด

ㆍทนความร้อนจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดีช่วยยึดอายุการใช้งานของน้ำมันเกียร์

ㆍยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น ช่วยป้องกันการสึกหรอของแผ่นคลัทช์ ชุดเกียร์ และลูกปืน

การใช้งาน

ㆍเหมาะสำหรับระบบเกียร์อัตโนมัติที่แนะนำให้ใช้ตามมาตรฐาน DEXRONTM -VI และสามารถ

ใช้แทนน้ำมันเกียร์ที่กำหนดให้ใช้มาตรฐาน DEXRONTM -III หรือ DEXRONTM -II(E)

มาตรฐาน : DEXRONTM -VI (license number J-62103),Voith H55.6335.xx (G607)

Lazada : https://www.lazada.co.th/products/i529417.html?spm=a1zawg.24863640.table_online_product.63.65b44edf9URz6L
https://www.lazada.co.th/products/i1261254.html?spm=a1zawg.24863640.table_online_product.71.65b44edf9URz6L
Shopee : https://shopee.co.th/product/235348792/6528925705/
https://shopee.co.th/product/235348792/7728925632/

 

ACDelco DEXRONTM-III ATF 19374720

น้ำมันเกียร์อัตโนมติอเนกประสงค์ คุณภาพสูง มีความคงตัวต่อแรงเฉือนได้ดีเยี่ยม มีสารรับแรงกดสูงจึงช่วยลดการสึกหรอ ปกป้องชิ้นส่วนของชุดเกียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

ㆍช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์อัตโนมัติ

ㆍทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยมทำให้น้ำมันไม่เสื่อมคุณภาพง่ายจึงช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายให้ยาวนานขึ้น

ㆍทำให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนิ่มนวลและถ่ายทอดกำลัง (แรงบิด) ได้ดีขึ้น

การใช้งาน

ㆍสำหรับระบบเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นั่งและรถกระบะที่ระบุให้ใช้น้ำมันมาตรฐานเดิมของ DEXRONTM-III หรือ MERCON

ㆍสำหรับระบบเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ที่ใช้งานหนัก เครื่องจักรกลหนัก

ㆍสำหรับระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ในรถยนต์ทุกชนิดที่ระบุให้ใช้น้ำมันมาตรฐานเดิมของ DEXRONTM-III หรือ MERCON
ㆍไม่แนะนำให้ใช้กับรถเกียร์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและรถที่มีเกียร์ระบบ CVT, DCT รวมถึงรถที่ระบบเกียร์ต้องการ

DEXRONTM-VI

มาตรฐาน : Allison C4, DEXRONTM-III (H), Ford Mercon

 

Lazada : https://www.lazada.co.th/products/i102813094.html?spm=a1zawg.24863640.table_online_product.79.65b44edf9URz6L
Shopee : https://shopee.co.th/product/235348792/7728925670/

960x540 WWW

แนวปฏิบัติ เมื่อสงสัยว่าอาจติดเชื้อโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?

แนวปฏิบัติ เมื่อสงสัยว่าอาจติดเชื้อโควิด-19 ต้องทำอย่างไร ❓
.
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงน่าเป็นห่วง
วันนี้ บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด จึงขอนำเอา แนวปฏิบัติเมื่อสงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อโควิด-19 จากกระทรวงสาธารณสุขมาฝากกันครับ 🙏
.
🚨โดยเน้นการตรวจ ATK ด้วยตนเอง หรือกับหน่วยให้บริการเป็นอันดับแรก
กรณีตรวจด้วยตนเอง หากผล ATK เป็น ‘บวก’ ให้ติดต่อ สปสช. โทร 1330 ได้ตลอด 24 ชม. หรือแอดไลน์ @nhso จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ ประเมินอาการให้ว่าอยู่ในระดับใด
.
กรณีตรวจกับหน่วยให้บริการ เจ้าหน้าที่ที่หน่วยให้บริการจะเป็นผู้ประเมินอาการ สำหรับ ผู้ป่วยไม่มีอาการหรืออาการน้อย และไม่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคประจำตัว ผู้ป่วยสามารถเข้า Home Isolation หรือ Community Isolation ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามสอบถาม ดูแลอาการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดส่งยาและสิ่งของจำเป็นให้จนกระทั่งหายดี ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล เนื่องจากโควิด-19 #สายพันธุ์โอมิครอน แพร่ระบาดง่าย แต่อาการไม่รุนแรง แต่ถ้าในระหว่างช่วง Home Isolation หรือ Community Isolation แล้วผู้ป่วยมีอาการแย่ลง เจ้าหน้าที่ก็จะประสานส่งตัวผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล เป็นกรณีต่อมา
.
🔴สำหรับผู้ป่วยที่ผล ATK เป็น ‘บวก’ และมีอาการ หรือมีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีโรคประจำตัวที่อาการไม่คงที่ ผู้ป่วยจะถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาล โดยมีเกณฑ์ดังนี้
– มีไข้สูงเกิน 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชม.
– กรณีผู้ใหญ่ หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง/นาที
– ออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 94%
– มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยง
– กรณีเด็ก หายใจลำบาก ซึมลง ทานอาหาร/นมได้น้อย
.
🟠ส่วนกรณีที่ผล ATK เป็น ‘ลบ’ จะพิจารณาต่อว่า มีอาการหรือไม่ ถ้ามีอาการจะต้องตรวจ PCR ซ้ำเพื่อดูผลอีกครั้ง
แต่ถ้าไม่มีอาการ ให้พิจารณาว่า มีประวัติเสี่ยงหรือไม่ ถ้ามีประวัติเสี่ยงจะต้องกักตัวเองและตรวจ ATK ซ้ำทุก 3 วัน หรือเมื่อมีอาการ ถ้าผลเป็น ‘บวก’ ให้ติดต่อ สปสช.
.
🟢ส่วนผู้ที่ไม่มีประวัติเสี่ยง ไม่ต้องกักตัว และอย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการ DMHT คือเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือให้สะอาด และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ต่างๆ อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ
.
.
#เราจะก้าวผ่านวิกฤติโควิดไปด้วยกัน
#จีพีอะไหล่ #ใส่ใจสังคม

S__19513351

Happy new year ! 2022 🎉

Happy new year ! 2022 🎉
บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด ขอส่งความปรารถนาดีไปยังทุกท่าน

ขอให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจไว้ และมีความสุขอย่างล้นเหลือตลอดปี