GP ACDelco Chev

จี.พี.อะไหล่ ร่วมลงนามสัญญาผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอซีเดลโก้ และตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้เชฟโรเลต ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 ธันวามคม 2563 บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด ผู้ค้าส่งอะไหล่แท้รถยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามสัญญาผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอซีเดลโก้ และตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้เชฟโรเลต ประจำปี 2564 โดยมีนายกวีศิลป์ ศิริมณีธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมในงานประชุมและพิธีลงนามในสัญญาดังกล่าว