23 ตุลา วันปิยะ_OK_WWW

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ปิยมหาราช รำลึก

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ปิยมหาราช รำลึก 🌸
.
แสงทองอารยะจรัสโรจน์
พระทรงโปรดเปลี่ยนปรับรับก้าวกล้า
พระเนตรขวัญการณ์ไกลไทยวัฒนา
พระปรีชาปิยรัฐกษัตริย์ไทย
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด

Tags: No tags

Comments are closed.