ปรับขนาด 960x540_gเช็คอาการโควิด

อาการผู้ป่วย 3 สี “เขียว-เหลือง-แดง” อาการไหนเข้ารักษา รพ.ประเภทใด?

เช็ค อาการผู้ป่วย 3 สี “เขียว-เหลือง-แดง” อาการไหนเข้ารักษา รพ.ประเภทใด ❓
.
🟢กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก และจากระบบบริการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น จากการไปค้นหาในชุมชนหรือไปตรวจในระบบบริการ ไม่มีอาการทางเดินหายใจส่วนล่าง
➡️รพ.สนาม หรือฮอสพิเทล (Hospitel)➡️สำนักการแพทย์ กทม./กรมการแพทย์
.
🟡กลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง มีอาการแต่ไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว มีปัจจัยเสี่ยงอาการรุนแรงหรือโรคร่วม เช่น อายุมากกว่า 60 ปี โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรังอื่นๆ ไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจแต่กำเนิด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่คุมไม่ได้ ภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม ตับแข็ง ภูมิคุ้มกันต่ำ และเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 1000
➡️โรงพยาบาล➡️ศูนย์ส่งต่อผป.โควิด ราชวิถี กรมการแพทย์
.
🔴 กลุ่มผู้ป่าวยสีแดง มีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก เอกซเรย์พบปอดอักเสบรุนแรง มีภาวะปอดบวม ความอิ่มตัวของเลือดน้อยกว่า 96% หรือลดลงของออกซิเจนมากกว่า 3% หลังออกแรง ของค่าที่วัดได้ในครั้งแรกที่ออกแรง
➡️โรงพยาบาล➡️ศูนย์ส่งต่อผป.โควิด ราชวิถี กรมการแพทย์
.
.
🙏 บริษัทจี.พี.อะไหล่ จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งต่อข้อมูลดีๆรวมถึง ส่งกำลังใจ ให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน 💙
.
.
Tags: No tags

Comments are closed.