เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำคลังสินค้า วิภาวดี 50)

ความรับผิดชอบ
– ดูแลและตรวจสอบการรับสินค้า
– ดูแลการตรวจนับสินค้า
– ดูแลการจัดเก็บสินค้า
– ดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่ายสินค้า
– ตรวจนับสต๊อกสินค้า
– ประสานงานกับส่วนงานธุรการและส่วนงานจัดส่ง เพื่อการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
– ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
– จบการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
– มีสุขภาพแข็งแรง มีความกระตือรือร้น และมีวินัย
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
– สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)
– หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ คุณพัณณ์ชิตา (ฟ้า) 086-359-1791
Tel : 029411222 ต่อ 401
Email : recruit@gpautoparts.co.th